Самостійна робота 13. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Розв’язування задач