Раздел Вступ. § 1. Світ тварин — складова частина природи