Раздел ГЛАВА 5. Тип Членистоногі. § 26. Суспільні комахи. Поведінка членистоногих. Роль членистоногих у природі