Раздел § 26. Суспільні комахи. Поведінка членистоногих. Роль членистоногих у природі