Раздел Тема 6. Опора та рух. § 28. Значення опорно-рухової системи