24. Енергія. Закон збереження та перетворення енергії