Раздел Розділ 2. Електричні явища. електричний струм . § 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца