Розділ 2. Електричні явища. електричний струм

 1. § 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія1 - 9

 2. § 20. Електричне поле1 - 8

 3. § 21. Механізм електризації. Електроскоп1 - 9

 4. § 22. Закон Кулона1 - 5

 5. § 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів1 - 5

 6. § 24. Дії електричного струму5 - 5

 7. § 25. Джерела електричного струму1 - 6

 8. § 26. Електричне коло та його елементи1 - 6

 9. § 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр1 - 5

 10. § 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр1 - 7

 11. § 29. Електричний опір. Закон Ома3 - 8

 12. § 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати1 - 6

 13. Лабораторна робота № 31 - 8

 14. § 31. Послідовне з’єднання провідників1 - 8

 15. Лабораторна робота № 42 - 4

 16. § 32. Паралельне з’єднання провідників1 - 10

 17. Лабораторна робота № 51 - 6

 18. § 33. Робота і потужність електричного струму1 - 8

 19. § 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца1 - 7

 20. § 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники1 - 6

 21. § 36. Електричний струм у металах4 - 5

 22. § 37. Електричний струм в електролітах1 - 7

 23. § 38. Застосування електролізу1 - 5

 24. § 39. Електричний струм у газах1 - 6

 25. § 40. Види самостійних газових розрядів1 - 8

 26. Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 1) 1 - 16

 27. Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 2) 1 - 10