Раздел Розділ 2. Електричні явища. електричний струм . Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 1)