8. Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 1)