13. Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 1)