Самостійна робота 6. Вписані й описані чотирикутники