Частина 1. Поточний контроль знань

 1. Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція

 2. Вписані та описані чотирикутники Теорема Фалеса Середні лінії трикутника і трапеції

 3. Подібність трикутників - Частина 1

 4. Теорема Піфагора

 5. Многокутники Площі многокутників

 6. Розв’язування прямокутних трикутників

 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу

 8. Самостійна робота 1. Паралелограм і його властивості

 9. Самостійна робота 2. Ознаки паралелограма

 10. Самостійна робота 3. Прямокутник, ромб, квадрат і їх властивості

 11. Самостійна робота 4. Трапеція та її властивості

 12. Самостійна робота 5. Центральні й вписані кути

 13. Самостійна робота 6. Вписані й описані чотирикутники

 14. Самостійна робота 7. Теорема Фалеса Середня лінія трикутника

 15. Самостійна робота 8. Середня лінія трапеції

 16. Самостійна робота 9. Подібність трикутників за двома кутами

 17. Самостійна робота 10. Подібність трикутників за двома сторонами і кутом між ними

 18. Самостійна робота 11. Подібність трикутників за трьома сторонами

 19. Самостійна робота 12. Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

 20. Самостійна робота 13. Теорема Піфагора

 21. Самостійна робота 14. Застосування теореми Піфагора до розв’язування задач

 22. Самостійна робота 15. Многокутники та їхні властивості

 23. Самостійна робота 16. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника і трапеції

 24. Самостійна робота 17. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

 25. Самостійна робота 18. Розв’язування прямокутних трикутників