Самостійна робота 18. Розв’язування прямокутних трикутників