Самостійна робота 10. Подібність трикутників за двома сторонами і кутом між ними