Самостійна робота 17. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника