Самостійна робота 7. Теорема Фалеса Середня лінія трикутника