Самостійна робота 14. Застосування теореми Піфагора до розв’язування задач