Раздел ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. § 11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком