Раздел Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. 17. Тире між підметом і присудком