Раздел Тема 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ. 38. Поняття про однорідні члени речення