Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 12. Речення поширені й непоширені