Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 18. Головний член односкладного простого речення