Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 24. Односкладне речення як частина складного речення