Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 26. Однорідні члени речення