Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 30. Речення зі вставними словами