16. 10. Як побудувати графіки функцій у = f(х) + у