Раздел Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ. § 18. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур