Раздел Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ. § 2. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тригонометричні тотожності