Раздел Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ. § 24. Площі подібних фігур