Українське національне відродження в Західній Україні. Тема 1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст