131. 18. Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу