Раздел 18. Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу