Раздел 25. Тотожні перетворення виразів, які містять корені n-го степеня