Раздел Похідна та первісна показникової, логарифмічної та степеневої функції