Раздел § 36. Роль прокаріотів у природі та житті людини