Раздел § 6. Функції води в життєдіяльності організмів