Раздел Розділ 5. Релятивістська механіка. § 51. Закон взаємозв’язку маси та енергії