Раздел Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 1.