Підручники Фізика 10 клас Д. О. Засєкін, Т. М. Засєкіна 2018. Профільний рівень

Підручники Фізика 10 клас Д. О. Засєкін, Т. М. Засєкіна 2018 Профільний рівень

Автори:  Д. О. Засєкін, Т. М. Засєкіна

Рік:  2018
Опис:  Профільний рівень
Рейтинг: 4.4
Оцініть книгу

Що увійшло до підручника фізика 10 клас Д.О. Засекін

До підручника фізика 10 клас Д.О. Засекін, Д.О. Засекіна 2018 увійшли матеріали, розділені на розділи, параграфи, глави, пункти та блоки. Також до підручника увійшов фізичний практикум, завдання, відповіді до завдань, довідкові та додаткові матеріали, предметний покажчик і т.ін.

Зверніть увагу

У підручнику є рубрика "Зверніть увагу". У цій рубриці учням пропонується розв'язати завдання, які вимагають нестандартного мислення та вміння застосувати набуті знання і навички на практиці.

Математична довідка

Оскільки фізика дуже тісно пов'язана з математикою, автори підручника вирішили створити рубрику "Математична довідка", яка має допомогти школярам в освоєнні нового матеріалу.

Завдання

Після кожного блоку з новою темою в підручнику дається ряд завдань для закріплення отриманої інформації. Завдання поділяються за рівнями складності, починаючи від найпростіших і закінчуючи завданнями підвищеної складності. Відповіді до всіх завдань можна знайти в кінці підручника.

Проектна робота

У підручнику є проектна робота, яка може бути як теоретичною, так і практичною, тобто експериментальною. Виконуватися проектна робота може як індивідуально, так і групою учнів. Обсяг проектної роботи визначається вчителем. Форма презентації результатів роботи може обиратися на розсуд вчителя або самих учнів. Це може бути презентаційна форма, доповідь, буклет і т.ін.