Раздел РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ. § 70. Господарський розвиток регіону