РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

 1. § 5. Суть і складові політичної карти світу15 - 17

 2. § 6. Етапи формування політичної карти світу18 - 20

 3. § 7. Збройні конфлікти у світі21 - 23

 4. § 8. Столиці та їхня роль у житті країн24 - 26

 5. § 9. Типологія держав світу за формою правління і за формою державного устрою27 - 29

 6. § 10. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку30 - 33

 7. § 11. Міжнародні організації34 - 37

 8. § 12. Геополітика37 - 40

 9. § 13. Світові природні ресурси. їхня класифікація41 - 43

 10. § 14. Мінеральні природні ресурси44 - 47

 11. § 15. Ресурси Світового океану, їхня роль у житті людства48 - 49

 12. § 16. Земельні ресурси та їх використання50 - 53

 13. § 17. Водні ресурси54 - 57

 14. § 18. Лісові ресурси57 - 60

 15. § 19. Біологічні ресурси61 - 64

 16. § 20. Кліматичні ресурси65 - 66

 17. § 21. Рекреаційні ресурси світу67 - 69

 18. § 22. Вплив людини на природу70 - 72

 19. § 23.Людина — біосоціальний вид73 - 77

 20. § 24. Ландшафтна сфера78 - 82

 21. § 25. Предмет вивчення географії населення83 - 86

 22. § 26. Демографічний стан населення86 - 90

 23. § 27. Расова та етнічно-національна мозаїка світу91 - 93

 24. § 28. Географія релігій світу94 - 97

 25. § 29. Трудові ресурси: їх розподіл і якість97 - 100

 26. § 30. Сучасний стан розселення населення101 - 104

 27. § 31. Суть і складові науково-технічної революції105 - 109

 28. § 32. Науково-технічна революція, її економічні, екологічні та соціальні наслідки110 - 113

 29. § 33.Сутність та основні риси світового господарства114 - 117

 30. § 34. Структура світового господарства117 - 121

 31. § 35. Міжнародний географічний поділ праці122 - 123

 32. § 36. Міжнародна економічна інтеграція124 - 127

 33. § 37. Суть і види глобалізації128 - 130

 34. § 38. Глобалізація і світова економіка130 - 134

 35. § 39. Позитивні й негативні наслідки глобалізації135 - 137

 36. § 40. Галузева структура світового господарства138 - 141

 37. § 41. Гірничовидобувна промисловість141 - 144

 38. § 42. Паливно-енергетичний комплекс144 - 148

 39. § 43. Електроенергетика148 - 151

 40. § 44. Металургія світу152 - 154

 41. § 45. Машинобудування155 - 158

 42. § 46. Хімічна промисловість159 - 161

 43. § 47. Лісова промисловість162 - 164

 44. § 48. Легка промисловість164 - 166

 45. § 49. Загальна характеристика сільського господарства167 - 169

 46. § 50. Географія виробництва продукції рослинництва169 - 173

 47. § 51.Тваринництво світу173 - 176

 48. § 52.Транспорт світу177 - 181

 49. § 53. Міжнародний зв’язок182 - 184

 50. § 54. Світовий ринок послуг184 - 186

 51. § 55. Міжнародний туризм186 - 189

 52. § 56. Світова торгівля191 - 193

 53. § 57. Світовий фінансовий ринок193 - 197