Раздел § 33.Сутність та основні риси світового господарства