Раздел § 11. Географічне середовище. Природні ресурси і ресурсозабезпеченість