Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

 1. § 3. Політична карта світу13 - 17

 2. § 4. Форми адміністративно-територіального устрою і державного правління18 - 21

 3. § 5. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав22 - 25

 4. § 6. Міжнародні організації26 - 31

 5. § 7. Кількість населення. Природний і механічний рух. Статево-віковий склад населення32 - 38

 6. § 8. Розміщення населення. Міське і сільське населення39 - 43

 7. § 9. Етнічний, мовний і релігійний склад населення44 - 47

 8. §10. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси48 - 52

 9. § 11. Географічне середовище. Природні ресурси і ресурсозабезпеченість53 - 57

 10. § 12. Мінеральні ресурси58 - 61

 11. § 13. Земельні, лісові, водні ресурси62 - 65

 12. § 14. Ресурси Світового океану, рекреаційні ресурси66 - 70

 13. § 15. Сучасне світове господарство71 - 75

 14. § 16. Науково-технічна революція і світове господарство76 - 79

 15. § 17. Промисловість світу: енергетика, металургія, машинобудування80 - 83

 16. § 18. Промисловість світу: хімічна, лісова, деревообробна, легка, харчова85 - 89

 17. § 19. Світове сільське господарство90 - 93

 18. § 20. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм94 - 98

 19. § 21. Глобальні проблеми людства99 - 102

 20. § 22. Екологічні проблеми103 - 108