Раздел § 9. Етнічний, мовний і релігійний склад населення