Раздел § 42. США: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості