Раздел § 45. Господарство, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність