Раздел Модуль 3. Взаємне розміщення прямих у просторі, прямої і площини. § 3.3. Паралельність прямої і площини