Модуль 3. Взаємне розміщення прямих у просторі, прямої і площини