132. § 12. Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих та площин